Ayeta 33 Sûretê Ehzab ve fatime(s)Ayeta 33 Sûretê Ehzab ve fatime(s)

 

EXLAQÊ PÊXEMBER Û EHLÊ MALA WÎ selat û selam l wan

 

قالَ اللّهُ تَعالی: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

“Hema birastî xwedê dixwazê qirêjîyê ji we Ehlê beytê tenê bibê û we pakê pak bikê” Sûretê Ehzab / Ayeta 33

Gelek hedîsên Pêxember (s) hene û ji gelek serçavkên Sunnî û şî’an hatine gêran ku ev ayeta pîroz derheq pênc kesên “Âlê ‘Eba” da ye û Ehlê beyt ji hezretê Pêxember û ‘Elî û fatime û Hasen û Huseyn ra hatiye gotin.

Ji nimûne re binêrin serçavkên jêrî:

Musneda Ehmed (h. 241) 1 / 331, 4 / 107, 6 / 292, 304. Sehîha Muslim (h. 261) 7 / 130. Sunen ya Tirmizî (h. 279) 5 / 108, 113 … Zurriyet-ut Tahire ya dûlabî (h. 310) 108. Sunen ya Nesa’î (h. 303) 5 / 108, 113. Mustedrek ya Hakim Nîsabûrî (h. 405) 2 / 416, 3 / 133, 146, 147. Burhan ya Zerkeşî (h. 794) 197. Feth-ul barî, serha sehîha buxarî İbn-i Hecer Esqelanî (h. 852) 7 / 104. Usûla Kafî, Kuleynî (h. 328) 1 / 287. Ettebsire ya İbn-i babeweyh (329) 47 h 29. De’aim-ul İslam ya Mexribî (h. 363) 35, 37. Xisal ya Sedûq (h. 381) 403, 550. Emalî ya Tûsî (h. 460) h. 438 ,482, 783. Di tefsîra de binêrin: Cami’ul beyan ya Teberî (h. 310). Ehkam-ul Qur’an ya Cessas (h. 370). Esbab-un Nuzûl ya Wahidî (468). Zad-ul Mesîr, İbn-i Cewzî (h. 597). Cami’ul Ehkam ya Qurtubî (h. 671) Tefsîra İbn-i Kesîr (h. 774). Tefsîra Se’alibî (825). Durr-ul Mensûr (h. 911). Feth-ul Qedîr ya Sewkanî (h. 1250). Tefsîra eyyasî (h. 320). Tefsîra Qummî (h. 329). Tefsîra Furatê Kûfî (h. 352). Mecme’ul beyan ya Tebersî, tefsîra ayeta: “Ul-ul Emr” û …

 1 next