SEDEQESEDEQE

 başîya sedeqê

{J malên wan sedeqê bigire, da ku tu bi wê sedeqê ewa pak û paqij bikî û bu wan d’a bike çiko d’ayê te bu wan dilgermî ye, û Xudê sehker û zana ye} Tewbe/ 103

3472.   Pêxember (s.a): ‘Erdê qîyametê hemî agire xêncî sîbera mirovê xwey îman, çiko sedeqa wî sîberê lê dikê.

3473.        Pêxember (s.a): Her kes lbin sîbera sedeqa xwe da ye, heta lnavbeyna xelkê da hukim bê kirin.

3474.   Ew (s.a): Sedeqe, xezeba Xudê dvemrînê.

3475.   Imam ‘Elî (s): Sedeqe, mertaleke li beraberê agirê (cehnemê) da.

 Xudê sedeqan digirê

{Ma qey ew nzanin ku Xudê tewba ‘evdên xwe qebûl dikê û sedeqan ji wan digirê û birastî Xudê ye ku tewbe qebûlker û dilûvane} Tewbe/ 104

 1 2 3 4 5 6 next