Muqedderbûna rizqMuqedderbûna rizq

 

Hezretê Sadiq selam lê bin kerem kir: «Ji selametiya yeqîna mirovê musulman ew e ku, ji razîkirina xelkê ra Xudê neyinê xezebê û ji ber wê ya Xudê nedayî wan, loman li wan nekê; çiko kolbûtî ya kolbû, rizq nayinê û heznekirina kesî jî ewê paşve nadê. Eger kesek ji hewe wek çewa ji mirinê direvê ji rizqê xwe birevê jî, çewa mirin digehê mirov, wereng rizqê wî jî wê bigehêtê». Di pey ra kerem kir: «Xudê pê ‘edalet û durustahiya Xwe, rihetî û bêhnfirehî di nav yeqîn û razîbûnê da daniye û kol û xem jî nav şik û xezebê da daniye».[1]

Şîrove:

Sexet û sext, bervajiyê razîbûnê ne, dema bê gotin: Xezebê filankes girt û kerbê wî hat, dibêjin: «Sexete». Qist, bi me'na ‘edalet e, nixwe ‘etfa wê tefsîrî ye. Ser gotina Cewherî, “rewh” û “rahe”, herdu bi me'na rihetî ne, nixwe li vêderê jî ‘etf, tefsîrî ye. An jî rewh, rihetiya dil e û rahet, rihetiya bedenê ye, evahe gotina Meclisî ye. Cewherî, hemm û huznê jî bi yêk me'nê zanê, nixwe ev jî ‘etfa tef­sîrî ye. Meclisî dibêjê: Belkî: Hemm, xema demê serdehatina xemê bê û huzn, xem û bêtabî ya piştî derbazbûna xemê bê.

Vebir: Muqedderbûna rizq

Derheq vê gotinê da ku: «Ji ber wê ya Xudê nedayî wan, loman li wan nekê», du ihtimal hene: Yêk ev e yanî: Ji ber wî qasî ku xelk tiştekî nedinê, lomê li wan nekê û xirabiya wan nebêjê. Çiko dan û nedan, pê teqdîr û qedera ilahî ye û Xudê Te’ala ew tişt nekiriye rizqê wî, vêca kesê ku ehlê yeqînê ye, dizanê ku ev teqdîra Xuda ye, ji ber wê loman li kesî nakê. Lêkolê giranqedr, Feyzê rehmetî ev ihtimal daye û muheddisê zana, Meclisî jî piştîvanî kiriye ji vê gotinê.

Ihtimala dî jî ku cenabê Feyzê rehmetî daye ev e ku: Ji ber wê ya Xuda nedayî wan, loman li kes nakin. Çiko Xudê xelk muxtelif çêkirine di danê da, vêca gereke lome li kesî neyê kirin. Evahe wek wê riwayetê ye ku dibêjê: «Eger xelk bizanin Xudê çewa xelk çêkirine, kes lome li kesî nakê». Cenabê rehmetî yê Meclisî gotiye: “Dûratiya vê ihtimalê ne veşartî ye, nexasma piştî melheza di dewama hedîsê da ku dibêjê: «Çiko kolbûtî ya kolbû, rizq nayinê û heznekirina kesî jî ewê paşve nadê».

Nivîserê vê kitêbê dibêjê: “Ihtimala duwê ji ya yêkê munasibtir e, nexasma piştî melhezekirina vî sebebê hatî gotin, çiko hingê di demê tengî û feqîrîyê da, lome tên kirin ku rizq di destê wan da bê û xebat bibê wesîla berfirehîyê, vêca mirov bêjê: Ez xebitîm û tu nexebitî û ketî tengî ya rizq. Lê ehlê yeqînê dizanin ku hirs û peyketin, rizq nayinê; vêca lomê li xelkê nakin.

Hedîsên pişkkirina rizq û baştiriya peyketinê1 2 3 next