Imam Caferê Sadiq Imam Caferê Sadiq

 Deqa Li Ser Imameta Wî

. Pêxember (s.a.a): Dema ewladê min Caferê kurê Muhemmedê kurê 'elîyê Huseynê kurê 'elîyê kur ê Ebû Talib, biwelide navê Sadiq lê deynin.

 Muhemmedê Muslim: Ez li ba Imam Baqir bûm, kurê wî Cafer gulîya wî hebû û dirikek di desta da bû pê dileyîzta hat jor ve. Vêca Imam Baqir ew girt hemêz kir, paşê got: Da û bavê min gohrî te bin! Ku tu ne ehlê leyîztoka pûç û bêhûde î, paşê jî min ra got: Ey Muhemmed! Paş min ev imamê te ye. Vêca li pêy here û ji zanînê wî ji xwe re bigire. Ez bi Xweda kim ev, ew Sadiqê ku Pêxemberê Xweda behsa wî ji me ra kirî. Bi rastî peyrêwên wî di dinya û axiretê de serbilindin û serketî ne.

 Rêçik û Exlaqê Wî Yê Qenc

Muhemmedê kurê Zîyad ê Ezdî: Min ji zanayê Medînê; Malikê kur ê Enes seh kir ku wiha digota: Ez çûm bal Caferê Sadiq kur ê Imam Muhemmed Baqir ewî balgeh bo min anî û qedrê min girt û got: Malik! Ez ji te hez dikim. Vêca ez bi qederekî kêfxweş bûm û min hemdê Xweda kir. Malik dibêje: Ew sê haletan ne derbû: An bi rojî bû, an nimêj dikira, an jî mijûlê zikrkirinê bû, yek ji abidin mezin bû, ji mezinên zahida bû ewên ji Xwedatirs, ji wan mirovên xweş xeber, xweş civat û pir feyde bû.

Hişamê kur ê Salim: Ebî Abdillah (Imam Sadiq) dema hewa tarî dibûya, ji şevê hinek derbaz dibûya hebanek nan, goşt û diraf radikira û datanîya ser sitûyê xwe û diçûya nav xelkê muhtac ê Medînê û bi awayekî ne nas ew li nav wan belav dikira. Dema Ebû Abdillah wefat kir, îdî ew arîkarî ji dest dan vêca zanîn ku ew Ebû Abdillah (Imam Sadiq) bûye.

 

Mu’ellayê kur ê Xuneys: Ebû Abdillah di şevekî da ku kêm kêm baran dihat, bi nîyeta kepirên sîpergehên Benî Sa’ide derke, vêca min jî da pey, min ji nişkê da dît tiştek jê ket, wan got: Bismîllah, ya Rebbî, li me bizivirîne. Vêca min xwe gihandê û selam dayê, ewî got: Tu Mu’ella î? Min got: Belê, ez qurban! Got: Destê xwe bigerîne, eger te tiştek dît bide min. Vêca wekî min dît hinek qetên nan bûn belav bûyîne, min ewan rakir wekî min dît hebanek nan li pişta wî ye. Min got: Ez gohrî! Bihêle ez ji ber te ve hilgirim. Ewî got: Ne, ez ji te musteheqtirim bu hilgirtinê, lê belê digel min were. Muella dibêje: “Em gihiştin keprên banî Sa’ide wekî min dît hinek razane, ewî tutikek û du tutek nan deynan bin cilkên wan da û hetta axirîn nefer pê ve çû û paşê em zivirîn. Min jê ra got: “Ez gohrî! Eva heqî nas kirîye? Got: “Eger nas kiribûna meyê bi temamê ew digel xwe beraber ragirtan.

 1 next