IMAM SECCADIMAM SECCAD

ALÎ IBN Ê HUSEYN Ê ZEYNULABIDÎN

Ew kurê Huseyn Ibn ê Elî (a.) e. Sêyemîn imamê şiîyên cihanê ye. Navê dîya wî, Şehrêbanûyê e. Navdartirîn leqebê wî Zeynulabidîn û Seccad e.

Imam Seccad (a.) di sala 38 a K. ya H. ji dayîk bû û ewî zaroktîya xwe li Medîne derbaz kir. Qasî du sal ji xilafeta bapîrê xwe Emîr ê Mumina (a.), dît. Paş wî jî qasî deh sal şahidê bûyerên dewrana imameta mamê xwe Imam Mucteba (a.), bû. Ku ew tenê şeş meh li ser xilafeta Islamî ma. Paş şehadeta Imam Hesen (a.) di sala pênceya K., bi muddeta deh sal di çaxa  imameta bavê xwe Huseyn Ibn ê Elî (a.), ku bi Muawîye ra şer da bû, li rexnê bavê xwe cîh girt.

Di Muherrema sala 61 a K. cereyana  serhildan û şehadeta Imam Huseyn (a.) li ser erdê Kerbela yê jî, amade bû. Paş boblata Kerbela yê, ku imamet bi wî gehîşt, digel dîlên dîtir malbata Huseynî jî bi hêsîrî birin Kufe yê û Şam ê. Di vî rêwîtîyê da berpirsyarê dîla gelek pir, di navbera dijwarîyê da bû. Ew di vî rêwîtîyê da bi şîrove ya xûn coşa xwe, hukûmeta Yezîd, rezîl û ruswa dikir.Li pey vegerînê ji Şam ê, li bajêrê Medîne hewandin; heya wa ku di sala 94 yan jî 95 a K. da şerbeta şehadetê vexwar. Û li goristana navdara “Beqî” li kêleka mezelê mamê xwe Imam Hesen (a.) hatîye defin kirin.      

XELÎFEYÊN HEVDEMA IMAM SECCAD (A.)

   Imam Elî Ibn ê Huseyn ( a.) di dema imameta xwe da bi padişahên di jêr da têt bîranîn, hevdem bû.

1- Yezîd Ibn ê Mu’awîye               (61-64 K. a H.)

2- Ebdullah Ibn ê Zubeyr               (61-73 K. a H.)

3- Mu’awîye Ibn ê Yezîd               (çend meh ji sala 64 K. a H.)1 next