ZEWAC di Riwayetên Ehlê Beytê daME'NA YÊN TEWHÎDÊ

Dagirê:

Pêşekî

Nefy kirina te'eddudê (çend xudatîyê)

Nefya terkîbê

Nefya sifetên zêdeyê ji zat

Tewhîda ef'alî (kiriyarî)

Serbixwe bûna (istiqlal) di eser danînê da

Du desthatên girîng

Dûr kirina şubheyekî1 2 3 4 next