SEBRSEBR

                                                                   BêHNFIREHÎ

 

Başîya Sebrê

“Û çiqas Pêxember hebûne ku zehf mirovên Xwedayî hevrê digel wan şer kirine, vêca ji ber wê ya di rêka Xweda da ser wa da hatî sist nebûn, zeîf ne ketin û ji ber wa dananîn û Xweda hej sebirdara dike.”

“Û gohdarîya Xweda û Pêxemberê wî bikin û cirekêşê nekin, da vêca hûn sist bibin, bêhna we biçe (quwet û mezinahîya we ji dest biçe) û sebr bikin, bi rastî Xweda digel sebirdara ye.”

. Mesîh (a.s): Bi rastî hûn nagihên wê ya hûn jê hez dikin xêncî di sebirkirinê li ser tişta ku li we ne xweş tê.

Pêxember (s.a.a): - dema jê pirsiyar kirin: Îman çî ye? -: Sebr e.

Imam 'elî (a.s): Sebr, bela mezin (li ser mirov) rehet dike.

mam 'elî (a.s): Sebra li ser belayê baştir e ji selametîya zemanê berfirehîyê.

Imam Sadiq (a.s): Sebirdarîya li ser ne xweşîyan, tebî’etê mirovê mumin e.

. Imam Sadiq (a.s): Sebr serê îmanê ye.

Imam Cewad (a.s): Sebra li ser musîbetê, musîbet e ji bona kesê bi wê (hatina musîbetê li ser xelkê) kêfxweş bûyî.

Sebr û Gihana Mertebên Bilind1 2 3 next