Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎZêde bûn îro li halêm hezilîn şewq û sefa

 

Zêde bûn îro li qelbî sotinê da hestîyan

Qehr û azara bi hubbê ma heye jê ra şîfa?

 

Ma gelo qelbê şikestî kê dikit derman bikit

Aqilê sekran û mestî seh dikit dengê defa

 

 Seh dikim dengê nefîran zelzele keîtye dinê

‘Îd e bo şah û emîran zeyyînin ehlê wefaback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next