Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Bibîn ‘işqê wekî şîraz mu‘emmayan tu dê helkî

Ewî bê ‘işq ji besta min cewab hilda di we‘zê da

 

Di ‘işqê ez cemel bim her bisojim ta cehîm rabit

Ne dilsaz im bi wî halî ‘edem ger bit di hubbê da

 

Necatê ez di ‘işqê wek hîlaka xwe hîsab nakim

Dixwazim her bisojit dil di nava narê ‘işqê da

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next