Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Can dixwazî were da ez can bidim

Ger hezar ruh û rewan tê de hebit

 

Telbeya te cerg û mêlaka me ye

Were qessabî eger sikkîn hebit

 

Bi Xwedê dayîm xiyala min tu yî

Bal te ye qelbî hetta qelbî hebit

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next