Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎGer bidî perdê hilîne bi tebessum çep û rast

 

Her du çeşmê te ne kewser camekê jê de Elî

Hatemê deryayê Umman kî sîpariş çep û rast

 

*          *          *

Dayîna ehlê dilan ger dil hebit

Ger nebit dil dê çikit dinya hebit

 

Heyderê qadir li ser fetha cîhanback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next