Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎMin di ewwel da mulaqata dilî weqtê dikir

Lê nezer kerdem tu yî ev macera ye çep û rast

 

Gazîya me ji Xwedê her ew dil e ku ‘ewde bit

Şerhê halê bêqulûba bêhîcab in çep û rast

 

Rast û çep têkda me efraz in du’a min kî qebûl

Vekirin rû’hanîyan destên du‘ayê rast û çep

 

Leb û le‘lên te li ber wî ab-i heywan perde neback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next