Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Ê bi vê hicrê xesaret bit çima riswa nebit

Rehmetullahî di vê işqa muqeddes çep û rast

 

Alimê husna te qet gazindeya nakin tu car

Ê diket ew cahil e ehlê delalet çep û rast

 

Çendî ez ‘umrî bikim min tu murad î di dinê

Da cuda bit rûreşê mel‘ûn ji çehvan çep û rast

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next