Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Heçî dîtî fîraq wî dît mirin sed car bi çavê xwe

Bixwîn vê ayetê mêze bike remzên xefî tê da

 

Gelo bextê me ye dîsa seher bedrek muqabil hat

Heta secde me bir derhal fena bû çû d‘xusûfê da

 

Eceb ma qey heye ew mah li min bê rayê carek dî?

Biçim secde li wî erdê ku ew şêrîn qedem lê da

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next