Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Sorgul bi xwe wer deste în ez bejn û bal nergeste în

Baxê îrem wer deste în bulbil dixwînin rast û çep

 

Şêrîn û mehbûbeste în lebşeker û qendeste în

Min qîble û ka‘beste în da secde bim lê rast û çep

 

Secda li ber wan mesnedan şêrîntir ez sed eswedan

Wer qîblegaha abidan da bên tewafê rast û çep

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next