Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ 

Ey hezar sal bi wîsala te şîfa kit eleman

Wê dikit lehzek ji hicra te giriftarê ‘ezab

 

Min li eflakan di weqtê gezmeê dî ew perî

Nûra dîdarê ne wek ya kewkeb û sed mahîtab

 

Şu‘le da mensûbê qamet bûn wekî perwaneyê

Yê nebit hetta ebed ew sernigûn bû înqîlab

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next