Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎNacî yû şahid ew in her asî yû mehrûm em in

Şaribê tasê ew in her şehsiwarên refrefa

 

Şehsiwarê rexş û meymûn hate roja duldilê

Heyheya Heyder wekî nûn sade dan ber mecrefa

 

Heyheya van pehlewanan çûye erşê aferîn

Cewelan kir qehremanan sed didan çar terefa

 

Şa be dil mujde û mizgîn şah e hora te li dilback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next