IMAM ELÎ IBN Ê EBÎ TALIB (A.) IMAM ELÎ IBN Ê  EBÎ TALIB (A.)

1.    Hz. Elî (a.), di sêzdeha Receb a sala 30 ya Am ul-Fîl, di K'ebe da hatî ye dinyayê. Dîya wî, Fatime Bint a Esed e û bavê wî jî Ebû Tlib e. Di 21 a meha Remezan a sala 40 a K.ya H. li bajêra Kûfe yê bi meqama şehadetê gehîşt. Qebrê paka wî li Necef a Eşref e.

BEXŞÊN JÎYANA ELÎ (A.)

Emîr ê Mumina deh sal berîya bêseta Pêxember (s.) ji dayîk bû. Û di bûyerên dîroka Islam ê da her dem li rexnê Pêxember ê Islam (s.), bû. Paş wefata Hz. Muhemmed (s.) jî, sîh sal jîyan kir. Em di karin koma temena 63 salê wî, pêc beşê jêr par ve bikin:

a) ji dayîkbûnê heya bêseta Pêxember ê Islam ê,

b) ji bêsetê heya koça Pêxember (s.) bu Medîne,

c) ji koçê heta wefata Pêxember ê Islam ê (s),

d) ji wefata Pêxember (s.) heta destpêka xilafeta Wî (a.)

e) dewra xilafeta Hz. Elî (a.)

A- JI DAYÎKBÛNÊ HEYA BÊSETA PÊXEMBER (S.)

 Herwiha me şanî kir, ku eger koma temena Hz. Elî (a.) bi pênc beş par ve bikim, ewilîn beşa wî jîyana Imam pêk ve tîne, ji berya bêseta Pêxember (s.), destpê dike.

Di vî bexşî da temenê Hz. Elî (a) ji deh salî derbaz ne bibû. Lewma gava ku Hz. Elî (a.) ji dayîk bû, ji temenê Hz.Pêxember ê Ekrem (s.) sîh sal ne borî bû ku Hz. Muhemmed (s.) di çil salî de bi Pêxemberî hate hêlbijartin.Ji pê ve Hz. Elî (a.) gava bêseta Pêxember ê Ekrem (s.) ji deh salî zêdetir ne bû.1 2 3 next