Hz. Ayetullah ê Uzma Hecî Şêx Muhemmed Fazil ê LenkeranîHz. Ayetullah ê Uzma Hecî Şêx Muhemmed Fazil ê Lenkeranî

   Ji feqîhên navdarê Qum e. Ku bi dersdayîna dora bilinda fiqhê, mijûl in.

   Di sala 1310 a Koçî ya Tavî da (1349 a Koçî ya Heyvî û 1931 a Mîladî) li şara Qum ê ji dayîk bû. Bavê wî, Ayetullah Fazilê Lenkeranî ji mamoste û alimên Hewze ya Ilmîye ya Qum ê têt jimartin.

   Paş qedandina tehsîla seretayî di 13 salî de bi fêrbûna zanîna islamî di Hewze ya Ilmîye ya Qumê da dest pêkir. Dora muqeddemat û sethê di navbera şeş salan da, qedand. Di 19 salî da dersa xarica  fiqh û usûla istitlalî ( delîlî ) dest pêkir (heval û hevbehsê wî di dora tehsîlê da Ayetullah Şehîd Mustefa Xumeynî bû). Di muddeta 11 sala da ji dersên xarica fiqh û usûla  Ayetullah ê Uzma Burûcerdî û 9 sal ji dersên Ayetullah ê Uzma Imam Xumeynî jî, pir istifade kir.

   Bi salan di dersên felsefe û tefsîra Hz. Ayetullah Tebatebaî da hazir bû. Di 25 salî da bi derece ya ictihadê gehîştîye ( ev icazet bi tesdîqa Hz. Ayetullah ê Uzma Burûcerdî hatîye dayînê).

   Dûmayîka Inqilaba Islamî , unwana yekî ji endamên civata xibrêgana rêberî hatîye bijartin û ji 10 sala zêdetir e, ku berpirsiyarê pêşkarî ya bilinda şûra ya Hewze ya Ilmîye ya Qum e.

   Ew, ji 25 sala zêdetir e, ku bi dersdayîna dersê xarica fiqh û usûlê, mijûl e. Digel dersdayîn û perwerde ya feqîyên zanîna olî, pirtûkên zêde nivisîye.    

 1 next