Ayetullah ê Uzma Hecî Şêx Muhemmed Teqî Behcet ê FumenîHz. Ayetullah ê Uzma Hecî Şêx Muhemmed Teqî  Behcet ê Fumenî

   Ji feqîhên navdarê Qum e. Ku bi dersdayîna dora bilinda fiqhê mijûl in. Ew, bi zuhd û me'newîyeta xwe navdar e.

   Di paşîna sala 1334 a Koçî ya Heyvî da li bajarê Fumen ê ji dayîk bû. Bavê wî, Kerbelaî Mehmûd ê Behcet ji kesên ewledarê wê dîyarê tê jimartin.

   Tehsîla seretayî ya xwe di Mektebxane ya Fumenê da qedand û di sala 1348 a Koçî da paş qedandina tehsîla xwe, dersa ilmên dînî dest pêkir.

   Piştî fêrbûna edebîyeta erebî, çû Qum ê. Paş muddedeka kurt li Qum ê, çû Kerbela yê û bi dersên Ayetullah ê Uzma Ebulqasim ê Xoî beşdar bû û behre bir.

   Di sala 1352 ê da ji bo dewama tehsîla xwe, çû Necef a Eşref ê û bi dersa ji yekî şagirdên Ayetullah ê Axond ê Xorasanî beşdar bû. Paş hazirbûna di dersên Ayetullah ê Uzma Zîya E'raqî û Mîrza Naînî, beşdarê dersa Ayetullah Hecî Şêx Muhemmed Xerevî yê Isfehanî (Kompanî), bû.

   Herwiha ji dersên Ayetullah ê Uzma Hecî Seyyid Ebulhesen ê Isfehanî û Hecî Şêx Muhemmed Kazim ê Şîrazî, zaf istifade kir. Parsengî bi fiqh û usûlê, li bal rihmetî Seyyid Huseyn ê Badkubeî işareta Ibn ê Sîna û esfara Molla Sedra jî, xwend.

   Di sala 1364 a Koçî ya Heyvî da vegerîyaye Îran ê û li Qum ê di dersên Ayetullah ê Uzma Burûcerdî jî, amade bûye.

   Ew, ji 50 sala zêdetir e; ku bi dersdayîna dersên xarica fiqh û usûlê jî, mijûl in.    

 1 next