LEYLETUL QEDR“Bi tehqîq me Qur`anê di (şeva) leyletul qedrê de nazil kir.

Ji tere kê gotîye ku Leyletul qedr çî ye?

Leyletul qedr bi xêrtir e ji hezar meha.

Di wê şevê da melaîket û rih (Cibrîl) ji bo karên ku hatine teqdîr kirin bi îzna Rebbê xwe tên xwarê.

Selamê (emnîyet û şahî ye) ew şev, heta derketina fecrê.”[1]

Bi zimanê ‘erebî  leyl şev e, weka çawa nehar jî roj e.

Leyletul qedr, yanî  şeva qedrê. Şeva qedrê; şeva ku xweyê qedr û qîmet e, şeva ku gelek çêtir e û bi qîmetir e ji şevên dinê. Weka çawa ku li jorê ayetê de derbasbû şeveka wusa ye ku, ji hezar meha bi xêrtir e.

Bê şik û goman, Qur’an di şeva Leyletul qedrê de hatîye xwarê. Sebebê ku ev şev ji hezar meha çêtir e belkî  bi xatirê Qur’anê ye. Helbet gelek meselê muhîm di vê şevê de çêbûne. Şeveka meha mubarek e, şeva meha Remezanê ye, şevaka ku Xweda ji hezar meha çêtir daye nas kirin. Li ser hemû qîmetên wê yê dinên, em dikarin vîya bêjin ku qedr û qîmeta wê ya mezin ji nazilbûna Qur’anê tê. Yanê  di heqîqet da ev şev, qîmeta xwe ya mezin ji Qur’anê digire û bi xatirê Qur’anê ewqas bi xêr digere. Lewra Qur’an gelek qîmetek mezin e. Kelamên Xweda ye, dîyaloxa  însan û Xweda ye, bername û reçeta jîyan a însan e, meşale û çira ser ruyê vê axa tarî  û tijî zulûmat e, bi rohnî  û tîn û germaîya xwe însana hîdayet dike, bilind dike, ezîz dike û terbîye dike.

Bi rastî  Qur’an ne bitenê kitêba fiqhê, yanî  kitêba desmêj û nimêj û kirina şiklî  îbadeta ye. Yan jî  ne bi tenê kitêba hinek exlaqa ye. Belkî  Qur’an kitêba îbadet, exlaq, hîkmet (felsefe) sîyaset, xîlafet, dîrok û gelek meselê berfireh ne. Lewra, Qur’an hemû tiştên ku ji jîyana însan ra lazim in anîye. Bernamekî  gelek fire û daîmî  ji însan ra ava kirîye. Ji bo jîyana însan esas û sînor û stûnê wusa danîye ku tu car kevn û pîr nabin. Heta qîyametê, wê qîmetên xwe wunda neke û muqedesbûna xwe wê muhafeze bike. Hurmeta însana wê tim jê re hebe, însan wê bidin dû û bi peyam û mesajên wê jîyana xwe bi keys bikin.

Belê, yek sebebê ku Leyletul Qedr ji hezar meha bi xêrtire ev e. Em dikarin van sebeba vekin û zêde bikin.1 next