ROJÎ“Ey ehlê îmanê! Li ser we rojî hatîye nivîsandin. Weka çawa li ser evê berya we jî hatibû nivsandin. Da ku hûn xwe biparêzin.”[1]

Rojî, bi me’na xwe girtin, xwe paraztin e.

Bi me’neka fire rojî, xwe girtina însan ji xwarin û vexwarinê ye.

Li gorî me’na Îslamî rojî; ji wextê dinya ronîbûnê ku fecrê, heta roj avaîyê ku mexribê, xwe girtina însan ji xwarin vexwarin û gonehan.

Bi me’na kamil rojî; Bi tenê ji bo riza Xwedê Te’ala, ji wextê fecrê heta mexribê însan xwe ji xwarin, vexwarin, xirabî, goneh, heramî û Himî ne qencîya dûr bike, xwe ji temamê tiştên ne baş azad bike. Yanî însan ne ku bi tenê xwe ji xwarin û vexwarinê dûr bike, belkî bi Himî e’zaê beden a xwe rojî bigire. Him bi devê xwe, him bi çavê xwe, him bi dest û pîyê xwe, him bi zend û bendê xwe, him bi zimanê xwe, xulase bi himî wucûda xwe, xwe ji tiştên ne rehmanî biparêze.

Rojîya heqîqî ev e. Ew rojî ye ku însan, xwe ji xeybê, ji nezara heram, ji kelîmên qelbşikîn, ji xeberdanê ne axlaqî, ji çûndina cîyên ne Îslamî, heta ji nihêrtinê ne di cîh de jî xwe dûr dike; nexweşînên xwe yê qelbî û ruhî hemî dihelîne, kibr û xwe qenctir dîtinê diguhurîne, bi wî awayî di rêya îrfan, exlaq, xwenasî û menevî de bi pêş ve diçe.

Ev e rojîya Pêxembera, rojîya heval ên Pêxembera, rojîya xwedênasa, rojîya welîyên Xweda. Ew rojî ye ku însana diguhurîne, pêş ve dibe, bi Xweda nêztir dike û wî çê dike û bi keys dike. Ev rojî ye ku însana hînî sebrê, tehemulê û berxwedanê dike. Ev rojîye ku însan di rêya sulûkê de hidikişîne bi bal Xweda va. Ev rojî ye ku dinya û sipahtîyên di wê de li ber çava reş dike, meqsed û armancên dunyewî piçûk, ên axîretî mezin dike, ev, rojîya ku weda dixwaze.

Çima Rojî

Gelo rojî ezîyet e?

Gelo însan çima xwe mehrûm dike ji ewqas lezet û kêfxweşîya?

Bi vî awayî ev gelo ne ezab e?1 2 3 4 5 next