Diaya KumeylBi navê Xwedayê Pak ê Dilovan

اللهم إنی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء... و یا آخر الآخرین.

Ey ilahî! Ez ji te dixwazim bi heqê rehmeta te ya hemû tişt li ber xwe girtî, û bi heqê wê hêza te ya hemû tişt pê wî bindest kirî û hemû tiştên serî li ber çemandî, û hemû tişt li hemberê wî da şikestî, û bi heqê ceberûta te ya te pê wî li ser hemû tiştî serketî, û bi heqê wî ‘izeta te ya tu tişt xwe li ber wî ranagire, û bi heqê mezinatîya te ya hemû tişt tijî kirî, û bi heqê padişahîya te ya ser her tiştî ketî, û bi heqê wucûda te ya paş venabûna her tiştî her heyî, û bi heqê navên te yên kok û xîmê her tiştî tijî kirî (û hemû cîh li ber xwe girtî) û bi heqê zanîna te ya dora hemû tişt girtî, û bi heqê nûra te ya hemû tişt pê ronahî kirî, ey nûr, ey ewê pak, ey destpêka ewila, ey paşînê paşîna (ewil tu î û axir tu î).

اللهم اغفر لی الذنوب اللتی تهتک العصم... و کل خطیئة اخطأتها.

Ey ilahî! Ji wan gonehên min bibore ewên perda pakmayînê didirîne, ey Xweda! Ewa gonehên min yên ‘ezab tînin xarê; bibexşe, ey ilahê min! Ewan gonehên min yên nîmeta diguhurîne li min bibore. Ilahî! Gonehên min yên dia zindan dikê bibexşe, ya Xweda! Ewan gonehên min yên berhêvîyê dibirin bibexşe, ilahî! Ewan gonehên min yên belayê dibarînin li min bibore, ey Xweda! Li min bibore hemû gonehên min kirin û hemû xeletên ji min çê bûne.

اللهم إنی أتقرب إلیک بذکرک... و عظم فیما عندک رغبته.

Ey Xwedayê min! Bi rastî bi zikrê te ez nêzîkîya te dixwazim, û bo gihana bal te ez te bi xwe dikim mehderkar (û şefa’etkar) û ez ji te dixwazim ku bi kerema xwe tu min nêzîkê xwe bikî, û tu min bikî muştaqê şukrdar ya xwe,û bîranîna xwe bixî dilê min.

Ya ilahî! Ez ji te dixwazim her wekî xwestina mirovê şikestî û hêjar û tirs ketî dilê wî ku tu rehetîyê ji min ra çêkî û rehmê li min bikî, û min behra ku te dayî min razî û qan’i bikî, û di hemû hala da min dilnizm bikî.

Ya  Xweda! Ez ji te dixwazim her wekî xwestina wî kesê pir mihtac û di demê belengazîyê da hawara xwe ji te ra anîye û pir zêde berhêvîyê rehmet û dilovanîya te bûye.   

اللهم عظم سلطانک و علی مکانک... سکنت الی قدیم ذکرک لی و منک علی.

Ilahî! Padişahîya te mezin, merteba te bilind, tevdîra te veşartî û fermana te eşkere ye. Xeleba te serketî ye û karîna te li ser her tiştî berdewam e û xilasîya ji hukûmet û fermanrewayî ya te tiştek ne mimkûn e.1 2 3 4 5 6 next