HUKMÊN TEHARETÊMesela 67: Ihtiyata wacib ew e ku zaroka dema texellîyê bi pêş an pişt alîyê qiblê ve nede rûniştin.

Mesela 68: Li çar cîh texellî heram e:

a-    Di kolan û kûçeyên pêşî girtî da. Di halî da ku xwedîyên wê îznê ne didibin.

b-   Di milkê kesekê da ku îzna bona texellî ya wî tune be.

c-    Li cîhên ku ji bo hinekan hatibe weqf kirin. Mîna hinek ji medresa.

d-   Li ser mezelê mirovê mumin. Di halî da jê ra bê hurmetî be.

Mesela 69: Mexreca mîzê bi xêncî avê paqij nabe. Eger piştî berterfbûna mîzê carekî bişo bes e. Eger çi ihtiyata musteheb ew e ku du car were şûştin. Lêbelê kesekên ku mîza wan ji xênjî mexreca mîz a xwezaî tê, gerek du car bişon. Bi taybet eger hatina mîzê ji xêncî mecraya normal be.

Mesela 70: Eger mexreca xait bi avê were şûştin, gerek ji xaitê tiştek li wira nemîne. Lê mayîna reng an bîna wê jê re astengekî tune.eger di cara ewil da wusa bê şûştin ku zerekî ji xaitê li wêderê nemîne, du car şûştin lazim nake.            

 

Mesela 82: Sunet e dema texellîyê da li cîhekî rûnê ku kesekê din ewî nebîne, û gava çûyîna tuwaletê ewil nigê (pêyê) çep û gava derketin jî ewil pêyê rast tê avêtin. Û herweha sunet e di halê texellîyê da mirov serê xwe bigire û giranîya bedenê bide ser pêyê çepê.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next