HUKMÊN TEHARETÊMesela 48: Eger ava baran an avekî din di çalekî da kom bibe û ji ava kur kêmtir be herweha piştî birîna baranê, necaset lê keve, necis dibe.

5- Ava bîrê

Mesela 49: Ava bîra ku ji erdê dikele, eger çi kêmtir ji ava kur be herweha necaset lê keve, heya dema ku bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset neyê guhurandin, pak e. Lêbelê musteheb be piştî lêketina hinek necasetan, qasa ku di kitêbên da bi dirêjayî hatîye gotin, ji wê ava bîrê were kişandin,

Mesela 50: Eger necasetekî birêjin hundurê bîrê û bîn an reng an jî tama wê biguhurîne, dema ew pak dibe ku digel ava ku ji bîrê dikele tevlihev be û bi sedema wê, guhurîya avê ji navber biçe.

HUKMÊN AVA

Mesela 51: Ava mudaf, tiştekî necis pak nake, desmêj û xusl jî bi wê betal e.

Mesela 52: Eger zerekî necaset bikeve nav ava mudaf necis dibe. Lêbelê ava mudaf ji jor de li ser tişta necis bê rêtin, qasa ku li tişta necis ketibe, necis, û qasa ku ji wê berjortir e, pak e. Meselen ava gulê ji guldangê li ser destê necis bê rêtin, ewqasa ku li dest ketibe, necis, û ewqasa ku li dest ne ketibe, pak e. Û eger wek avpijên digel pest ji jêr ve were jor eger necaset were jor, jê ra wî necis nabe.

Mesela 53: Eger ava mudaf a necis, bi şiklekî wusa tevlihevê ava kur an ava herikî be, îdî jê ra ava mudaf neyê gotin, pak dibe.

Mesela 54: Ava ku mutleq bû û diyar nîne mudaf bûye an ne, mîna ava mutleq e. Yanî: tişta necis pak dike û desmêj û xusl jî bi wê dirust e. Ava ku mudaf bû û diyar nîne mutleq bûye an ne, wek ava mudaf e.Yanî: tişta necis pak nake û desmêj û xusl jî pê betal e.

Mesela 55: Ava ku diyar nîne mutleq e an mudaf, û diyar jî nebe berê mutleq bû û mudaf, necasetê pak nake, pê desmêj û xusl jî betal e. Lêbelê eger qasa ava kur an zêdetir be û necaset li wê keve, hukm bi necisbûna wê nabe.

Mesela 56: Ava ku ‘eynê necaset, mîna xûn û mîz li wê keve û bîn an reng û an jî tama wê biguhurîne eger çi bi ava kur an ava herikî ve girêdayî be, necis dibe. Lê eger bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaseteka ji derveyê wê be, bê guhurandin, meselen mirdarek li kêleka avê be û bîna wê biguhurîne, necis nabe.

Mesela 57: Ava ku ‘eynê necaset mîna xûn an mîz birêjin navê û bîn an reng an jî tama wê biguhurîne, herweha ku bi ava kur an bi ava herikî bê girêdan, an baran li ser da bibare, an ba, baranê birêje nav wê, an ava baranê dema barînê ji borîya ku têda diherike û guhurîna ji navberê here pak dibe. Lêbelê ji ber ihtiyata wacib gerek ava baran an ava kur an jî ava herikî bi wê re tevlihev be.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next