HUKMÊN TEHARETÊMesela 38: Serkanîya ku meselen di zivistanê da dikele û di havînê da nakele tenê dema bikele jî, eger ji ava kur kêmtir jî be digel gehîştina necasetê, necis nabe da ku bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset neyê guhurandin.

Mesela 39: Ava borîyên hemam eger girêdaya ava kur be mîna ava herikî ye û ava borîyên avahîyan eger girêdaya ava kur be herweha necaset bigihîje wê heya bîn an reng an jî tama wê bi sedema necasetê neyê guhurandin, pak e.

Mesela 40: Ava ku li ser erdê diherike lê ji erdê nakele, herweha kêmtir ji ava kur be û necaset bigihîje wê, necis dibe. Lê eger ji jor da bi jêr ve birije, herweha necaset bigihîje jêra wê jora wê necis nabe.

4- Ava baranê

Mesela 41: Eger bi tiştekî necis ku 'eynê necaset li ser wî nebe, carek baran ser da bibare ew cîhê ku baran ser da barîbe, pak dibe. Û ji bo xalîçe û kincan û wek van lazim nake bê givaştin. Lê barîya du an sê dilop baran kafî nake. Belkî gerek wusa be ku bila bêjin baran tê.

Mesela 42: Eger baran li ser ‘eynê necasetê bibare û biherike cîhêkî din, û hereweha ‘eynê necaset pê ra nebe û bîn an reng an jî tama necasetê ne girtibe xwe, pak e. Îjar eger li ser xûn baran bibare û biherike, herweha zerekî xûn têda hebe an ku bîn an reng an jî tama xûnê girtibe xwe, necis e.

Mesela 43: Eger li ser avahîyê ‘eynê necaset hebe, heya dema ku baran li ser da dibare, ava ku li tişta necis dikeve û ji ser avahî an jî ji borîya avê dirije, pak e. Û paşê dema piştî birîna baranê ger diyar be ava ku dirije li tiştekî necis ketibe, necis e.

Mesela 44: Erdê necisa ku baran li ser wî da dibare, pak dibe. Û eger baran li ser erdê biherike û bigihîje cîhekî ku ser girtîbe, wêderê jî pak dike.

Mesela 45: Xwelîya necisa ku bi sedema baran bibe herî û av ser wê girtibe, pak dibe.

Mesela 46: Hergav ava baran li cîhekî kom bibe eger çi ji ava kur kêmtir be herweha dema ku baran tê tiştekî necis têda bişon û av, bîn an reng an jî tama necaset ne girtibe, ew tişt pak dibe.

Mesela 47: Eger li ser xalîça (û wek wê) paka ku li ser erdê necis be, baran bibare û li ser erdê necis biherike, xalîçe (wek wê) necis nabe û erd jî pak dibe.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next