HUKMÊN TEHARETÊa-    Bîn an reng an tama necasetê ne girtibe.

b-   Necasetek ji der ve bi wî ne gihîtîbe.

c-    Necasekî din wek xûn, gel mîz an gû derneketibe.

d-   Zereyên gû di nava av da neyê dîtin.

e-    Ji miqtara normal zêdetir, necaset dora mexrecê ne gihîştibe.

3- Ava herikî

Mesela 33: Ava herikî: Avek e ku xwedîyê serkanî û herikîn e mîna vê ku ji erdê dikele û pê re herikîn hebe, wek serkanî û co.

Mesela 34: Ava herikî eger çi kêmtir ji kur be, herweha necaset bigihîje wê heya gava bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset neyê guhurandin, pak e.

Mesela 35: Eger necasetekî bikeve nava ava herikî, miqtarek ji wê bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset guhurîbe necis e, û alîyê ku girêdayê serkanîyê ye eger çi ji ava kur kêmtir be pak e. Û avên din yên çem, eger qasa kur be an bi sedema ava ku ne guhurîbe, bi ava alîyê serkanîyê girêdayîbe, pak e, û eger nebe necis e.

Mesela 36: Ava serkanîyek ku ne herikî be lêbelê wusa be ku eger ji wê av bikêşin herweha dikele, eger necaset bigihîjê, heya dema ku bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset neyê guhurandin, pak e.

Mesela 37: Ava ku li kêleka çem sekinîbe û girêdayê ava herikî eger necaset bigihîjê heya dema bîn an reng an jî tama wê bi sedema necaset neyê guhurandin, pak e.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next