HUKMÊN TEHARETÊMesela 25: Eger ava avpijên girêdaya ava kur be di rewşa da berya ku bibe dilop dilop bi ava necis bê girêdan û ji ber ihtiyata wacib digel wê tevlihev be, wê ewê pak bike. Lê eger piştî dilop dilopbûnê ser ava necis da bê rijandin, ewê pak nake.

Mesela 26: Eger tişta necis binê kanîya ku girêdaya ava kur e bişo, ava ku ji wî tiştî dirije eger girêdaya ava kur be û bîn an reng an tama necaset ne girtibe, pak e.

Mesela 27: Eger miqdarek ji ava kur qeşa (cemed) girtibe û ê mayî ya wê qasî kur nebe herweha necaset bigihîje wê, necis dibe. Û her qasa ku qeşa bihele necis dibe.

Mesela 28: Ava ku qasî kur bû, eger mirov şik bike ji kur kêmtir bûye an ne hukma ava kur pê ra heye; yanî necasetê pak dike û eger necasetek jî bigihîje wê necis nabe. Û ava ku ji kur kêmtir bû û mirov şik bike ku bi miqdara kur hatîye an ne, hukma ava kur pê ra tune.

Mesela 29: Digel du rê kurbûna avê sabit dibe:

a-    Mirov bi xwe yeqîn bike an ewle be.

b-   Du mêrên ‘adil xeber bidin. Di sabitbûna wê da xebera kesêkê av di destê wî da ye, asteng têda ye.

2- Ava kêm

Mesela 30: Ava kêm: avek e ku bila ava baran, ava bîr, ava herikî û ava kur nebe.

Mesela 31: Eger ava kêm ser tişta necis da bê rijandin an tişta necis bigihîjê, necis dibe. Lê eger ji jor da ser tişta necis da bê rijandin qasa ku bi wî tişt digihîje necis, û her çi berjortir ji wê be pak dibe. Û eger him mîna avpijên bi pesteyî ji jêr berjor here di sûretê da, ku necast bigihîje jor , jêr necis nabe. Lê eger necaset bigihîje jêr, jor necis dibe.

Mesela 32: Ava kêma ku li ser tişta necis bê rijandin û jê cida bibe, necis e. Herweha ji ber eqwa gerek ji ava kêm jî, ku piştî paqijîya 'eynê necaset (necaseta bi xwe), bona şûştina tişta necis ser wê da (av) dirêjînin û jê cida dibe, xwe jê dûr bixin. Lê ava ku bi wê cîhê mexreca mîz û xaitê (gû) tê şûştin digel pênc şert pak dibe:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next