HUKMÊN TEHARETÊMesela 128: Eger bi sedema nezanîna meselê, necisbûn û pakbûna tiştekî nizanibe, meselen nizanibe xûdana kesekê ku bi heramê cunub dibe pak e an ne, gerek meselê bipirse. Lê eger meselê bizanibe, di tiştekî da şik bike pak e an ne, meselen şik bike ku ew tişt xûn e an ne, an nizanibe ku xûna mêş e an mirov, pak e.

Mesela 129: Tişta ku şika mirov tê da hebe pak bûye an ne, necis e, û di tişta pak da şik bike ku necis bûye an ne, pak e. Û eger bikaribe necisbûn an pakbûna wê tiştê fam bike, lazim nake lêkolîn bike.

Mesela 130: Eger bizanibe yekî ji du firaqa an du kinca ku ji her duê wan hatîye istifade dike necis bûye, û nizanibe kîjane jî, gerek xwe her du jî biparêze, belkî eger meselen nizanibe kincên xwe necis bûye an kincên ku qe jê istifade nake û yên kesên din bin, dîsa jî ihtiyat ew e ku ji kincên xwe bila li xwe neke.

 

Rêyên necisbûn a tiştên pak

Mesela: 131: Eger tişta pak li tişta necis bikeve û her du an yekî ji wan şil be û şilatîya yekî li yên din bikeve, tişta pak necis dibe. Û eger şilatî eger ew qas kêm be ku negihîje ya  din, tişta ku pak bû necis nabe.

Mesela: 132: Eger tişta pak li tişta necis bikeve, û mirov şik bike ku her du an yekî ji wan şil bû an ne, ew tişta pak necis nabe.

Mesela 133: Du tiştên ku mirov nizanibe kîjan pak û kîjan necis e, eger tişta pak a bi kam li yekî ji wan bikeve, necis nabe.                       

Mesela 134: Zemîn, perçe û wek vana eger bi kam be her cîhê ku necaset lê keve, necis dibe lê cîhên din pak e. Herweha xîyar û gindor jî mîna vana ye.

Mesela 135: Her dem şîre û rûn ran be, hema cîhekî ji wan necis be, teva necis dibin. Lêbelê eger ran nebe hemûyê wan necis nabe, tenê cîhê ku necaset lê ketîye necis dibe.

Mesela 136: Eger mêş û yên mîna wî, li ser tişta necisa ku şil e dayne û paşê li ser tişta pak e ku şil e dayne, herweha mirov bizanibe necaset pê ra hebû, tişta pak necis dibe. Û eger nizanibe, pak e.

Mesela 137: Eger cîhekî ji beden ku xûdan dabe necis bibe û xûdan ji wêderê here cîhekî din, her cîhê ku xûdan lê dikeve necis dibe. Eger xûdan li cîhekî nekeve cîhên din yên beden, pak e.

Mesela 138: Ava ku ji poz an ji qirakê tê, eger tê da xûn hebe, cîhê ku tê da xûn heye necis, yê mayî jî pak e. Îja eger li derveyê dev an paz bikeve, qasa ku mirov yeqîn bike li cîhê necis av lê ketîye, necis e û cîhê ku tê da şik dike cîhê necis lê ketîye an ne, pak e.

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18