HUKMÊN TEHARETÊMesela 89: Zîrça teyrên heramgoşt, pak e.

Mesela 90: Mîz û xaita heywan a necasetxwar, nesic e. Û herweha ye mîz û xaita heywana ku pê ra wetî kiribe, yanî: nêzîkê wê be. Û herweha mîya ku goştê wê ji şîrê baraz qelew be.

 

3- Menî

Mesela 91: Menîya heywana ku pê ra xûna pekîn hebe, necis e.

 

4- Mirdar

Mesela 92: Mirdar: heywana ku pê ra xûn pekîn heye, necis e. Çi bi xwe mirar be an jî mîna fermana ku şerî’et diyar kirîye neyê ser jê kirin. Ji ber ku masî xûna pekîn pê ra tune, eger çi di nav avê da jî bimire, pak e.

Mesela 93: Tiştên ku ji mirdar wek hirî, pirç, tiftik, hestî û diran têda rih tune ne eger ji xêncî heywanên wek kuçik û beraz bin, pak e.

Mesela 94: Eger ji bedenê mirov an heywana ku xûna pekîn pê ra heye di halê da ku dijî, goşt an tiştekî din ku têda rih hebe jê cuda bikin, necis e.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next