HUKMÊN TEHARETÊAva mutleq û mudaf

Mesela 20: Av an mutleq e an jî mudaf: Ava mudaf avek e ewê ji tiştekî bigirin ,mîna ava zebeş û hurmê an digel tiştek tevlihev keve, mîna ava ka ewqas bi herî û mîna wê tevlihev keve ku îdî ji wê ra av neyê gotin, û xêncî vana (rewşa) av mutleq e. Ava mutleq pênc beş e:

1-    Ava kur.

2-    Ava kêm.

3-    Ava herîkî.

4-    Ava baranê.

5-    Ava bîrê.

1- Ava kur

Mesela 21: Ava kur: miqtara avek e ku eger di cîhekî da dirêja, beraya û kûraya her yek ji wa 3.5 buhust e birêjin wî cîhê tijî ke. Û giranîya wê jî ji 128-ê men ê Tebrîzî 20 misqal kêmtir be.

Mesela 22: Eger ‘eyn-ul necis (necisa bi xwe) mîna mîz, xûn, bigihîje ava kur herweha bi sedema wê bîn an reng an tama avê biguhure, av necis dibe. Lê eger neguhure necis nabe.

Mesela 23: Eger yekî ji sifetên ava kur bi sedema xêncî necasetê bê guhurandin, necis nabe.

Mesela 24: Eger necisa bi xwe wek xûnê bigihîje ava ku ji kur zêdetir e û bêhn an reng an tama bexşekî ji wê biguhurîne, herweha miqtara ku ne hatîye guhurandin ji kur kêmtir be av teva necis dibe. Û eger qasa kur an jî zêdetir be tenê miqdara ku bîn an reng an tama wê bê guhurandin, necis e.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next