Cîhê ku qeza û kefare wacib (ferz) e.1667 – Eger kesek rojîya meha Remezanê bi xwarin, vexwarin, cima, istimna (mastirbasyon) û bi li ser mayîna cenabetê bi sûreta ku ji rûyê bi zanîn û hemd be, ne ji rûyê naçarî û zorê, betal bike, li ser qezaê, kefare jî li ser wê-wî ferz dibe. Û ihtiyata musteheb ew e, kesekê ku rojîyê ji xêncî wan tiştên ku hat gotinê betal bike, xêncî qezayê kefare jî bide.

1668 – Eger kesek tiştekî ji tiştên ku derbaz bû, bike, û bawerîya qet’î (vebirî) jê re hebe ku rojîyê betal nake, jê re kefare ferz nîne.