Ehkama Heccê 

2054- Eger kesek mustetî bibe û neçe Mekkê û feqîr bikeve, gerek  eger çi bi dijwarî be jî, paşê hecca xwe bila bi cîh bîne, û eger qe nikaribe here heccê, herweha kesek wî ecîr bigire bona heccê, gerek here Mekkê bona kesekê bibû ecîr hecca wî bi cîh bîne û heya sala din eger mumkûn bû li wêderê bîmîne û hecca xwe bila bi cîh bîne. Lê eger mumkûn bibe ku bibe ecîr û ucreta xwe jî pêşin bistîne û kesê ewî ecîr girtîye, razî bibe ku ew di sala din de hecc bi cîh bê, herweha ewletî pê re tune be ku sala din bikaribe bona xwe here heccê, gerek sala ewil bo xwe here heccê û hecca ew kesekê ku ewî ecîr girtîbû bila bona sala din bihêle.

 

2055- Eger kesekê ku mustetî bûye û here Mekkê û di wextekî mueyyen da ferman bidin bi Erefat û Meş’er ul-Heram negihîje, herweha di salên din da mustetî nebe, hecc li ser wî ferz nîne.

 

2056- Eger kesekê ku mustetî bibe û neçe heccê, û eger paşê bi xatirê kaltî,  nexweşî û bê hêztî nikaribe here heccê; û bê hêvî bibe ku paşê bi xwe here heccê gerek kesekê din ji dêl xwe bişîne, belkê eger bê hêvî jî nebe. Ihtiyata wacib ew e ku bila ecîr bigire û di sûretê da ku paşê bo xwe hêz peyda kir, bi xwe jî bila heccê bike. Û dîsa wusa ne eger di sala ewil da bi qasa çûyîna heccê mal ket destê wî, bi xatirê kalî an nexweşî an bê hêzî nikaribe hecc bike û bê hêvî ji bê hêzîya xwe be, û di hemû sûretan da ihtiyata musteheb ew e ku herweha naibê wî mêr be, naibê serûre be,yanî: kesekê ku cara ewil a çûyîna hecc a wî bila bibe.                    

 

2057- Kesekê ku ji alîyê din ve bona heccê ecîr bûye, gerek tewafa nîsa (jin) ê jî bila bi cîh bîne û eger bi cîh neyne, jin bona kesê ecîr heram dibe.

 

2058- Eger tewafa nîsa durist bi cîh neyne an bîr bike herweha piştî çend roj bê bîra wî, ji nîveka rê ya xwe bizivire û tewafê bi cîh bîne,hecc durist e. Lê eger zivirîn bona wî dijwar be dikare naib bigire.

 back 1 2 3 4