Ehkama Heccêe-      Mesrefa kesên li ser wî ferz e wek: jin û zar û mesrefa kesên ku xelk mesrefa wan a lazim dizanin, pê ra hebe

f-       Piştî vegerînê bi destanîn an ziraet, milk an rêyekî din bona aborîya xwe bila mal (pere) pê ra hebe. Yanî bila wusa nebe ku bi seba mesrefa heccê piştî hatina xwe mecbûr bibe bi dijwarî jîyan bike.

 

2045- Kesekê ku bê xanîyê milkî ihtiyacîya wî neqede, gava hecc li ser wî ferz e ku perê xanî jî pê ra hebe.

 

2046- Jina ku dikare here Mekkê, eger piştî hatina xwe, pê re mal tune be û mêrê wê jî meselen feqîr be û mesrefa wê nede; û mecbûr be ku bi dijwarî bijî, hecc li ser wê ferz nîne.

 

2047- Eger kesek xwarina rêya wî û merkeba (tişta ku gerek pê here) wî tune be û kesekî din jê ra bêje: "Here heccê. Û ez mesrefa te, jin û zarên te heya tu di sefera heccê da bî, ez ê bidim", di sûretê da ku ewletî pê ra hebe ku mesrefa wî ewê bide, hecc li ser wî ferz dibe.

 

2048- Eger mesrefa çûyîn û hatin, mesrefa malbata kesekê di muddetekî da ku diçe Mekkê û tê, bidin wî ku bila here hecca xwe bi cîh bîne, hecc li ser wî ferz dibe. Eger deynê wî hebe û di wexta vegerîn him malî ku bikaribe gel wî jîyan bike pê re tune be jî. Lê eger wusa bibe ku rojên sefera hecc ê, rojên karê wî be, wusa ku eger biçe heccê nikaribe deynê xwe di wextê wê da bide an nikaribe mesrefa jîyanê di salên din da temîn bike, hecc li ser wî ferz nîne.back 1 2 3 4 next