eş-Şî'eBISMIHΠ TE'ALA

    Navenda xeber gîhana Al ul-Beyt (a.) serfiraz e ku bi arîkarî ya Xuda yê Subhan û li bin teweccuhên Hz. Mehdî (a.) jı bona nasandına ola rewşena Islam ê û xeberdar kirina ji ola Muhemmedî (s.) di navbera kitkitê mirova li her warê dinya ya berfireh û zanayên mezin; merceên teqlîd, pira têkilî ve pêk bîne û bersivdarê şer'î û bawerîyê wana bibe.

     Ev desthata mezin, li bin nihêra nivîsgeha Hz.Ayetullah ê Sîstanî û bi arîkarî ya Huccet ê Islam Cewad ê Şehristanî, di bihara sala 1377 a K.ya T. di roja cejna Xedîr ê da, destpê kir.

     Ev navenda rê vekera xizmetê, ji bo hemû misilmana û evîndarê dilşewêtên Ehl ê Beyt a pak û paqij e (a) li seranserê dinyayê da, xizmetên vê damizrehê bi awayên jêrîn e:

    

     A: bi rê ve êxistina site ya mezina xeber gihanî bi nave (eş-Şî'e)

Di halê hazir da ev damizreh bi bîst û yek zimanê dinyayê mijûlê xebatê ye ku pêkhatî ye ji:

1- Farsî,              

2- Erebî,              

3- Îngîlîzî,           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next