8-Emalekirin1654 – Emalekirin (ew e ku bona dermankirinê ji meqetê dixin hundur) bi tişta ran eger çi ji rûyê mecbûrî û bona dermankirinê be rojîyê betal dike.