7-Mayîna li ser cenabet, heyz û nifas heya banga sibehê1628 – Eger cunub bi zanîn di meha Remezanê da heya banga sibehê xusl neke, rojîya betal e. Û kesekê ku wezîfeya wê-wî teymmum e û bi zanîn teyemmum neke, rojîya wê-wî jî betal e. Û hukmê qezaya meha Remezanê jî hema ev e.

1629 – Eger di rojîya xêncî meha Remezanê û qezaya wê ji rojîyên wacibî da ku wek rojîya meha Remezanê wextê mieyyen e, cunub bi zanîn heya banga sibehê xusl neke, zahir ev e ku rojîya wê-wî durist e.

1630 – Kesekê ku di şeva meha Remezanê da cunub be, herweha bi zanîn xuslê neke heya wext teng be, gerek teyemmum bike û rojîyê bigire. Û ihtiyata musteheb ew e ku qezaya wê jî bila bigire.

1631 – Eger cunub di meha Remezanê da uslê bîr bike û piştî yek roj were bîra wê-wî, gerek rojîya wê rojê qeza bike û eger piştî çend roj bê bîra wê-wî rojîya her çend rojê ku yeqîna wê-wî heye cunub bû, qeza bike. Meselan nizane sê roj cunub bû an çar roj, gerek sê roj qeza bigire.

1632 – Kesekê ku di şeva meha Remezanê da bona qe kîjan ji xusl û teyemmumê wextê wê-wî tune, eger xwe cunub bike, rojîya wê-wî betal e, qeza û kefare jî li ser wê-wî ferz dibe.

1633 – Eger bona ku fam bike wextê wê-wî heye an ne, lêkolîn bike û goman bike qasa ku xusl bike wext heye û xwe cunub bike û paşê fam bike wext teng e û teymmum bike, rojîya wê-wî durist e. Û eger bê lêkolîn goman bike ku wext heye û xwe cunub bike û paşê fam bike wext deng bûye û bi teyemmum rojîyê bigire, ji ber ihtiyata musteheb gerek rojîya wê rojê qeza bike.

1634 – Kesekê ku di şeva meha Remezanê da cunub be û dizane ku eger rakeve heya sibehê ranabe, ne pêwîstî xuslê nekiribe razê û herweha berya xuslê bi hemdê rakeve û heya sibehê ranebe, rojîya wê-wî betal e, qeza û kefare li ser wê-wî jî ferz dibe.

1635 – Her dem cunub di şeva meha Remezanê da rakeve û rabe ihtiyata wacib ew e ku berya xuslê di sûretê da mutmein nîne ku hişyar bibe ranekeve, eger çi ihtimal bide ku eger dîsa razê pêşya banga sibehê hişyar bibe.

1636 – Kesekê ku di şeva meha Remezanê da cunub e û yeqîn hebe ku eger rakeve berya banga sibehê hişyar dibe, herweha qirar wê-wî hebe ku piştî hişyarbûnê xuslê bike û bi vî qirarê rakeve û heya banga sibehê di xewê da bimîne, rojîya wê-wî durist e. Û herweha ye kesekê ku mutmein be bi hişyarbûna xwe pêşya banga sibehê.

1637 – kesekê ku di şeva meha Remezanê da cunub be û dizane an ihtimal dide ku eger rakeve berya banga sibehê hişyar dibe, herweha bikeve xefletê ku piştî hişyarbûnê gerek xuslê bike, di sûretê da ku rakeve û heya banga sibehê di xewê da bimîne, ji ber ihtiyat qeza li ser wê-wî ferz dibe.1 2 next