5-Gihana tozê bi qiriqê1612 – Ji ber ihtiyata wacib gîhandina toza sitûr bi qiriqê, rojîyê betal dike. Toz çi ji tiştek be ku xwarina wî helal be wek ard, an toza tiştek be ku xwarina wî heram be wek xwelî.

1613 – Gîhandina toza sitûr nîne bi qiriqê – ji ber eqwa – rojîyê betal nake.

1614 – Heger bi sedema ba tozek sitûr peyda bibe û mirov digel vê ku bala xwe jî daye û dikare miqatê xwe be, lê xwe neparêze û toz jî bigihîje qiriqa wê-wî ji ber ihtiyata wacib rojîya wê-wî betal dibe.

1615 – Ihtiyata wacib ew e ku rojîgir dûyê cigare, nêrgile û wek vana jî negihane qiriqa xwe.

1616 – Eger miqatê xwe nebe toz an dû û wek van biçe qiriqê, herweha yeqîn an mutmein be ku nagihîje qiriqê, rojîya wê-wî durist e. Û eger goman dikiribe ku nagihîje qiriqê, çêtir ew e ku rojîyê qeza bike.

1617 – Eger bîr bike ku bi rojî ye û miqatê xwe nebe an bê hemdê wê-wî toz û wek wî bigihîje qiriqê, rojîya wê-wî betal nabe.