4-Derew avêtin ser Xwedê (c.c.) û Pêxember (s.)1605 – Eger rojîgir bi gotin an bi îşarkî û wek vana bi Xweda (c.c.), Pêxember (s.) û Wesîyyên Pêxember (s.) bi zanîn nisbetek bide ku derew e – eger çi zû bibêje min derew got an tobe bike – rojîya wê-wî ji ber ihtiyata lazim, betal e. Herwiha ji ber ihtiyata musteheb derew avêtin ser Hz. Fatimeya Zehra (a.), pêxemberên din û wesîyyên wan.

1606 – Eger bixwaze xebereke ku delîlek ser huccîyeta wê tune û nizane rast e an derew, neql bike, ji ber ihtiyata wacib gerek ji kesekê ku wî xeberê gotîye an ji kitêba ku ew xeber têda hatîye nivîsandinê neql bike.

 

1607 – Eger tiştî bi bawera ev ku rast e ji gotina Xweda an Pêxember neql bike û paşê fam bike ku derew bûye, rojîya wê-wî betal nabe.

1608 – Heger tişta ku dizane derew e bi Xweda û Pêxember nisbet bide û paşê fam bike ew tişta ku gotibû rast bûye, gerek ji ber ihtiyata lazim rojîyê temam bike û qezaya wê jî bila bigire.

1609 – Heger derewekeka ku kesê dî gotîye, bi zanîn bi Xweda, Pêxember û Wesîyyên Pêxember nisbet bide, ji ber ihtiyata lazim rojîya wê-wî betal dibe. Lêbelê eger ji gotina kesekê ku wê derewê gotîye neql bike, jê ra asteng tune.

1610 – Heger ji rojîgir bipirsin ku: “Gelo Pêxember (s.) mijarekê weha gotîye?” Û ew di cîhê da ku di bersiva xwe da gerek bêje ne, bi zanîn bêje: “Belê” an cîhê ku gerek bêje belê, bi zanîn bêje: “Ne”, rojîya wê-wî ji ber ihtiyata lazim betal dibe.

1611 – Heger ji gotina Xweda an Pêxember gotinekî rast bêje û paşê bêje min derew got an bi şev derewî bi wan nisbet bide, sibeha wê şevê ku rojî digire bêje: “Ew tişta ku do êvarê min got rast e”, an jî ew ku mexseda wê-wî diyara rewşa xebera wê-wî bike, rojîya wê-wî betal dibe,

 1 next