2-Cima1593 – Cima rojîyê betal dike. Eger çi tenê qasî cîhê sunetê here hundur û jê menî jî neyê.

1594 – Eger kêmtir ji qasî cîhê sunetê biçe hundur û menî jî neyê, rojî betal nabe. Lêbelê kesekê cîhê suneta wî tune be eger kêmtir ji qasî cîhê sunetê biçe hundur, ewqaz ku bejên nêzîkî kirîye, rojîya wê-wî betal dibe.

1595 – Eger bi zanîn qesda cimaê bike û şik bike ku qasî cîhê sunetê çûye hundur an ne, rojîya wê-wî ji ber ihtiyata lazim betal dibe. Lazim dike ku qaza wê bigire, lê kefara wê ferz nîne.

1596 – Eger bîr bike ku bi rojî e û cima bike, an bi cimaê mecbûr bike, wusa ku nikaribe pêşya xwe bigire, rojîya wê-wî betal nabe, lê eger di nava cimaê da were bîr an cebr ji ser rabe, gerek zû ji halê cimaê derkeve, eger dernekeve rojîya wê-wî betal dibe.