Nîyet1559 – Ne pêwîst e mirov nîyeta rojî ji qelbê xwe derbaz bike, ya wek bibêje ez sibê rojî digrim, belkê evqas ku bixwaze daxwaza Xwedayê mezin, ji banga sibehê heya mexribê tiştekî ku rojîyê betal dike pêk neyne, bes e. Û ji bo ku yeqîn bike hemûyê ev midet rojî bûye, gerek qederek berya banga sibê û qederek jî piştî banga mexribê ji pêkanîna tişta ku rojîyê betal dike xwe biparêze.

1560 – Mirov dikare di her şevê  meha Remezanê da bona rojîya sibeha wê nîyet bike. Û çêtir ew e ku şeva ewila mehê nîyeta rojîya hemû rojîya mehê bike.

1561 – Paşîna wextê nîyeta rojîya meha Remezanê bona kesê pê dizane, berya banga sibe ye. Bi vê mana ku gerek qesda rojîyê pêşya banga sibehê bike; her çend bi sedema xew an jî mîna wê bala xwe nede qesda xwe.

1562 – Kesek, tiştên ku rojîyê betal dike, neke, di her wextê rojê da nîyeta rojîya nafile (musteheb) bike, her çend demekî kêm heya mexribê hebe, rojîya durist e.

1563 – Kesek, pêşya banga sibehê di rojîya meha Remezanê û herweha di rojîya ferzê ku wextê wê tayîn û tirxan e, bê nîyeta rojîyê raketibe eger berya nîvroyê hişyar be û nîyet bike, rojîya rast û sehîh e. Û eger paş nîvroyê hişyar be, gerek ji ber ihtiyat wextê mayî ji rojê, bi qesdê qurbeta mitleq (bona nêzîkîya Xwedê) ji xwarin û vexwarinê xwe biparêze û rojîya wê rojê jî qeza bike.

1564 – Eger bixwaze xêncî rojîya Remezanê, rojî bigire, gerek wê mieyen bike. Meselen nîyek bike ku rojîya qeza an rojîya kefare digirim, lê di meha Remezanê da lazim nake nîyet bike ku rojîya meha Remezanê digirim. Eger nizani be meha Remezanê ye an bîr bike û bona rojîyek din nîyek bike, rojîya meha Remezanê tê jimartin.

1565 – Eger bizane meha Remezan e û bi zanînî nîyeta rojîya xêncî Remezanê bike, eger ew qesd digel qesda qurbet rûbar û mixalif be an eger rûbar jî nebe, ji ber ihtiyat ji rojîya meha Remezan nayê jimartin.

1566 – Eger meselen bi nîyeta roja ewila meha Remezanê rojî bigire, paşê fam bike ku roja duyem an sîyem e, rojîya durist e.

1567 – Eger pêşya banga sibehê nîyet bike û ji hiş here û di navbera rojê da were ser hemdê xwe, ji ber ihtiyatê wacib gerek rojîya biqedîne. Eger temam nekir, qezaya wê bigire.

1568 – Eger pêşya banga sibehê nîyet bike û serxoş bibe û di navbera rojê da bê ser hemdê xwe, ihtiyatê wacib ew e ku rojîya wê rojê temam bike û qeza wê jî bigire.1 2 next