HED û HUDûD- Heddê Her Tiştî Heye

. Imam Baqir (a.s): Bi rastî Xwedayê Tebarek û Teala… ji her tiştekî ra hed û sînorek danîye û ji bona nîşandana ewî heddî nîşan danîye û ji bona zêdegavîya di hed da jî heddek danîye.

- Dûrkirina Heddan

. Pêxember (s.a.a): Çqa ji we bê “hed” ji musulmana dûr bikin, vêca we rêka xilasîyê ji musulmanekî ra peyda kir pêşya wî berdin. Çiku bi rastî serok di efûkirinê da xelet bibe, baştir e ji wê yekê ku di cezadanê da xelet bibe.

. Pêxember (s.a.a): Bi şik û şubhan carî kirina hedan dûr bikin.

-  Pêkanîna Heddan

. Pêxember (s.a.a): Pêkanîna heddekî ji heddên ilahî, baştir e ji çil roja barîna baranê li ser erdê Xweda.

. Pêxember (s.a.a): Heddek ku li ser erdê pêk bê, pakgertir e ji ibadetê şêst salan.

. Imam Sadiq (a.s): Jinek ku di nav qewmê xwe da bi qedr bû, ji ber dizîkirinê girtin û anîn bal Pêxember. Vêca Pêxember fermana birîna destê wê da. Vêca komek ji Qureyşîyan hatin bal Pêxember û gotin:Ey Resûlê Xweda! Ji ber xeletîyek kêm tê destê jinek bi qedr û qîmet  wek filan kesê bibirî?! Pêxember got: Belê, ji xwe ji ber meselên wek vê, milletên pêşya we helak bûn, ewa mirovên ze’îf û nekar hed didan û têkilîyên bi hêz û bi qedir ne dibûn, vêca ji beyn çûn.

- Di Pêkanîna Hedda Da Navcîtî, Kefalet û Sond Tune1 2 3 next