QUR’AN“Û bi tehqîq me «seb’ul mesanî - Fatihe» û Qur’ana mezin da te»

“Û birastî me Qur’an ji şîret bûnê ra rihet kir, vêca gelo şîretgirek heye?»

Pêxember (s.e.a): Dema kar û bara wek qetên şeva tarî ser hewe da girtin, xwe bi Qur’anê bigirin, çiko birastî ew mehderkarek mehderqebûl e, û şakiyeke ku şikayeta wê tê qebûl kirin. Kesê Qur’anê li ber xwe ragirê wê ewî bi alîyê bihiştê ve bibê û kesê ewê pişt xwe ve deynê wê ewî bi alîyê cehnemê ve biajo.

Pêxember (s.e.a)- Dema jêra (ji aliyê Xuda ve) hat gotin ku wê ummeta te bikevê nav fitnê ra, vêca pirsî rêka xilasîya ji wê çi ye?-: Kitêba Xuda ya binecî ye; ewa ku pûçî ji pêş û paş ve serda nayê, ku ji aliyê Xudayê hekîm û xwey pesn da hatiye. Kesê xêncî bi rêka wê ve pey zanînê bikevê wê Xudê ewî li rê xelet bikê.

Pêxember (s.e.a): Xwe bi Qur’anê bigirin û ewê ji xwe re bikin rêber û serpêş.

Pêxember (s.e.a): Seratî ya Qur’anê li ser kelamên dî wek seratî ya Xudê ye li ser mexlûqê Wî.

Imam ‘Elî (‘e.s): Xudayê Subhan qudreta Xwe di kitêba Xwe da eşkere kir û bi vî awayî ew bi xwe ji mexlûq ra eşkere bû bêy wê çendê ku ewî bibînin.

Imam ‘Elî (‘e.s): Hûn bi Xudê, hûn bi Xudê, derheq ‘emel kirina bi Qur’anê da bila kes pêşîyê ji hewe nestênê.

Imam ‘Elî (‘e.s): Xwe hînî kitêba Xuda yê Tebarek û Te’ala bikin, çiko birastî ew sipehîtirîn xeberdan e, û belîxtirîn we’z e; di wê da têgehiştî bibin, çiko bihara dila ye; ronahî ya wê bidin gel xwe, çiko birastî ew şifaderê (nexweşî yên) dila ye û baş bixwînin, çiko ew qenctirîn qiset e.1 2 3 4 5 6 7 8 next