Pirsiyar û BersivOl çî ye?

1- Wateya luxewî û istilahîya olê, diyar bikin.

Bersiv: Di luxet da bi wateya itaet û ceza, û di istilahê da jî bi wateya bawerî  û xaliqekî heyy, hekîm û e’lîm... bona cîhan û mirov, fermanên kiryar yên minasibê ev bawer be.

2- Cîhannihêrî û îdeolojîyê terîf bikin û ferqa di nava wan da ku heye diyar bikin.

Bersiv: Cîhannihêrî bi wateya zincîrîyek ya bawerî û ramanên giştîya rêk û pêk di bareyê cîhan û mirov da û herweha di bareyê heyînê da ye. Bi kurtî cîhannihêrî yanî heyînnasî û raveyek giştî ji cîhan û mirov. Lêbelê îdeolojî zincîrîyeka raya giştî ya rûk û pêk di bareyê reftarên mirov da ye.

Îjar ferqa nava wan her du ev e ku sîstema bawerî û bingehîya her olê cîhannihêrî û bingeha wê olê ye, lêbelê sîstema giştî ya ehkamên kiryarî yê wê, îdeolojî û furûên ew ol, gerek bêt jimartin.

3- Du celebê giştî ya cîhannihêrîyê diyar bikin.

Bersiv: Cîhannihêrîya ilahî ku tişta piştî tebîet  û madde (Mucerredat, Xeyb, Xweda, Me’ad, Wehy, Risalet) dipejirîne û cîhannihêrîya maddî  digel inwanên têvelê wê, (Dehrî, Tebi’î, Zindîq, Mulhid, Materyalîst) tişta ku di pişta tebîet û madde de heye napejirîne û heyînê di madde û maddîyetê da dike nav sînorê.

4- Du istilahên ‘am (gelemperî) û xasê (taybet) bingehên olê, diyar bikin.1 next