Imamet û Pêşkariya DînîPêşgotin

IMAMET – PÊŞKARIYA OLÎ

89- Imamet

“Îro min dînê we ji bona we kamil kir û min qencîya xwe li ser we temam kir û ez ji we re bi dînê Islamê razî bûm.”

347. Imam Alî (a.s): Imamet rêk û pêk kirina ummetê ye.

348. Imam Baqir (a.s): Islametî li ser pênc tişta ava bûye: Li ser nimêjê, zekatê, rojîyê, hecê û welayetê (pêşkarîya dînî) û tu tişt weka welayetê girîng ne hatîye girtin.

349. Imam Sadiq (a.s): Xwedayê mezin tu yek ji emelên salih yên kesek dike, qebul nake. Eger bikeve pey pêşkarek zalim û sitemkar ku tu  peywendek digel Xweda tune ye.

350. Imam Kazim (a.s): Imamet nûr e, û ev e ew gotina Xweda: “Bawerîyê bînin li Pêxember û wî nûra meşandî”. Kerem kir: Meqsed ji nûra imam e.

351. Imam Riza (a.s): Di axirîka 'emrê pêxmber da Xweda ev ayet jê re (di heccetul wedaê da) nazil kir: “Îro min dînê we ji we ra kamil kir…” û mesela imametê ji temamkirina ewelê (dînê) ye.

352. Imam Riza (a.s): Imamet, xîmê Islamê yê peşketî û çiqê wê ye bilind e.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 next