Serhatî û Ibret

Binemala Şehîda
Dijwîn ne baş in
Edl û Hikmeta Ilahê
Zalim Bêceza Namînit
Rih Sitandin li Hindûstanê
Zeydê Şehîd û Ebdullahê Mehz
Hz.Îsa (a.) û Şivanê Arif