Sîretên Sehabiyan

Şîretên Ebbasê Mamê Pêxember (s.)
Şîretên Ebdullahê Ce’fer
Şîretên Ibnê Ebbas
Şîretên Ibnê Mes’ûd
Şîretên Ismaîlê Ebdullah
Şîretên Qeys
Şîretên U’bade