Bilave

Dia ya Bextweryê
Dia ya şeva Qedr ê
Dia ya ji Xuda yê bê şerîk
Dia ya xwendina Qur'an ê
Gava Ewil Bona Paqijkirina Nefsê
HEJÊ KIRINA NEFS û XWESTEKÊN NEFSANÎ
Pêhişyarîyek Dî