Tiştên ku rojîyê betal dike

1-Xwarin û vexwarin
2-Cima
3-Istimna (mastirbasyon)
4-Derew avêtin ser Xwedê (c.c.) û Pêxember (s.)
5-Gihana tozê bi qiriqê
6-Daxistina serê xwe nav avê
7-Mayîna li ser cenabet, heyz û nifas heya banga sibehê
8-Emalekirin
9-Verişandin