Ehkama Meha Remazanê

Nîyet
Ehkama tiştên ku rojîyê betal diki
Tiştên ku bona rojîgir mekrûh e.
Cîhê ku qeza û kefare wacib (ferz) e.
Kefareya rojîyê
Ehkama rojîya qeza